Masz pytanie? Tel.: 608 863 339
poniedziałek – piątek: 9.00-18.00

Dyplomowany Specjalista Reklamy

Kształcenie specjalistyczne dla osób z maturą i bez matury

 • A
 • A
 • A
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych 5
2. Zasady przetwarzania danych osobowych i rejestr czynności przetwarzania. 6
3. Przetwarzanie danych szczególnych kategorii, w tym danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. 4
4. Obowiązek informacyjny i klauzula informacyjna w szkołach i placówkach oświatowych. 3
5. Prawa osób których dane dotyczą art. 15 – 22 RODO 8
6. Dokonywanie oceny skutków dla ochrony danych (ang. Data Protection Impact Assessment, DPIA) 9
7. Ochrona danych osobowych w prawie pracy, Karcie Nauczyciela, Prawie Oświatowym i aktach wykonawczych 6
8. Administrator danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych – prawa i obowiązki 4
9. Powierzenie i przekazywanie danych osobowych innym podmiotom 4
10. Przekazywanie danych osobowych uczniów, słuchaczy i pracowników poza Europejski Obszar Gospodarczy 4
11. Procedury w przypadku złamania przepisów lub wycieku danych 4
12. Kodeksy postępowania i certyfikacja – nowe propozycje 4
13. Rola i zadania inspektora ochrony danych 6
14. Przetwarzanie danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych 6
15. Przygotowywania dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych 10
16. RODO w szkołach i placówkach oświatowych – praktyczne aspekty wdrażania 4
17. Zasady Bezpieczeństwa danych osobowych 10
18. Bezpieczeństwo danych w systemach teleinformatycznych 12
19. Nowe obowiązki wynikające z RODO a bezpieczeństwo informacyjne (privacy by design, privacy by default) 8
20 Zarządzanie ryzykiem jako podstawa ochrony danych osobowych zgodnie z RODO 4
21. Rodzaje zagrożeń i dostępne zabezpieczenia 10
22. Profilowanie danych oraz decyzje wydawane wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie 4
23. Rola i zadania i uprawnienia UODO – zgłaszanie incydentów 5
24. Audyt wdrożonych procedur ochrony danych osobowych 4
25. Kontrola z zakresu ochrony danych osobowych 4
26. Sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych 4

 

Zapisz się wstępnie

Do niczego to nie zobowiązuje

Dostaniesz od nas więcej informacji.

   

   

  Nasza uczelnia

  Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu: www.ult.edu.pl

  Koordynator

  mgr Ewelina Gołębiowska
  specjalista ds. rozwoju i jakości
  Masz pytanie? Dzwoń
  tel. +48 608 863 339
  pon-piąt. 9.00-18.00
  e-mail: egolebiowska@ult.edu.pl